ഡീസൽ ക്ഷാമവും ടയർ ക്ഷാമവും രൂക്ഷം; കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി നിലയ്ക്കുന്നു

Jaihind News Bureau
Thursday, September 6, 2018

ഡീസൽ ക്ഷാമവും ടയർ ക്ഷാമവും രൂക്ഷമായതോടെ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി നിലയ്ക്കുന്നു. ലാഭത്തിലോടുന്ന 50 ഓളം ദീർഘദൂര സർവീസുകളാണ് നിർത്തലാക്കിയത്.