ഗവർണർക്കെതിരെ മന്ത്രി എ.കെ ബാലൻ

Jaihind News Bureau
Thursday, January 2, 2020

ഗവർണർക്കെതിരെ മന്ത്രി എ.കെ ബാലൻ. നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം നിയമപരമാണെന്നും ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് നിയമസഭ പാസാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് നിയമപരമല്ലെന്ന് ഗവർണർക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നും എ.കെ ബാലൻ ചോദിച്ചു.