ബോക്സര്‍ മന്ത്രിയുടെ തമാശകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല….

Jaihind Webdesk
Thursday, December 13, 2018

ബോക്സര്‍ മന്ത്രിയുടെ തമാശകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല….

ചോദ്യാത്തേര വേള മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന് നാക്കു പിഴ. ഫുട്ബോൾ താരം ഐ.എം വിജയനെ എം.എൻ വിജയനാക്കി മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.