സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡി.ജി.പി നിയമനം ഇനി യു.പി.എസ്.സിക്ക്

Jaihind News Bureau
Tuesday, July 3, 2018

ഡി.ജി.പി നിയമനത്തിൽ മാർഗനിർദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി. യു.പി.എസ്.സി നൽകുന്ന എം പാനൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇനി ഡി.ജി.പിമാരെ നിയമിക്കാവൂ.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡി.ജി.പിമാരെ മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡി.ജി.പിമാരായി നിയമിതരാവുന്നവർക്ക് 2 വർഷം കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഡി.ജി.പിമാർ വിരമിക്കുന്നതിന് 3 മാസം മുമ്പ് യു.പി.എസ്.സിയെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രകാശ് സിംഗ് കേസിന് തുടർച്ചയായാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.