പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ; നിയമസഭാ യുവജനക്ഷേമ സമിതിയിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് എംഎല്‍എമാർ രാജിവെച്ചു

Jaihind News Bureau
Thursday, February 4, 2021

തിരുവനന്തപുരം : എല്‍.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്‍റെ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിയമസഭാ യുവജനക്ഷേമ യുവജനകാര്യ സമിതിയില്‍ നിന്ന് യു.ഡി.എഫ് എം.എല്‍.എമാർ രാജിവെച്ചു. പിന്‍വാതില്‍ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് സർക്കാർ തന്നെ ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സമിതിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അനൂപ് ജേക്കബും കെ.എസ് ശബരീനാഥനും സമിതിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി സമിതി ഹിയറിംഗുകൾ നടത്തുകയും ജോലിലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമടക്കം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പാടേ അവഗണിക്കുകയും പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കും
നിയമവിരുദ്ധമായ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തലുകൾക്കും മന്ത്രിസഭ തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിൽ സമിതിയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുവരും രാജിവെച്ചത്.