സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം; പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി ഒരുലക്ഷമാക്കി

Jaihind Webdesk
Friday, December 1, 2023


സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍. മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ പിന്‍വലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി ഒരുലക്ഷമാക്കി മാറ്റി. ഒരു ലക്ഷം വരെയുള്ള ബില്ലുകള്‍ അപ്പപ്പോള്‍ അനുവദിക്കും.
ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകള്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍ സംവിധാനവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണനയും അനുമതിയും കിട്ടിയ ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കുക. ഒക്ടോബര്‍ 15,വരെ എല്ലാ ബില്ലുകളും അനുവദിച്ചു. എന്നാല്‍ തുക പരിധിയില്ലാതെയാണ് ബില്ലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയത്. പരിധിയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.