ഫയലുകൾ വിളിച്ചുവരുത്താൻ അധികാരമുണ്ട്; നിയമസഭാ സമിതിയ്ക്ക് ഇഡിയുടെ മറുപടി

Jaihind News Bureau
Saturday, November 14, 2020

നിയമസഭാ സമിതിയ്ക്ക് ഇഡിയുടെ മറുപടി. ഫയലുകൾ വിളിച്ചുവരുത്താൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും നിയമസഭയുടെ അധികാരം ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇഡി. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഫയലുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം വേണ്ടിവന്നതെന്നും നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

https://www.facebook.com/JaihindNewsChannel/videos/399027444801575/