ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തൊണ്ണൂറാം സമാധി വാർഷികം ഇന്ന്. ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് നാടെങ്ങും വിവിധ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Jaihind Webdesk
Friday, September 21, 2018

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തൊണ്ണൂറാം സമാധി വാർഷികം ഇന്ന്. ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് നാടെങ്ങും വിവിധ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.