സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകള്‍ തുറക്കും

Jaihind News Bureau
Monday, December 21, 2020

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ബാറുകള്‍ തുറക്കുന്നു.