മന്ത്രി കെ.രാജുവിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസശരങ്ങൾ

Jaihind News Bureau
Tuesday, August 21, 2018

കേരളം പ്രളയത്തിൽ പെട്ടുഴലുമ്പോൾ ജർമ്മനിയ്ക്ക് വിമാനം കയറിയ വനം മന്ത്രി കെ.രാജുവിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസശരങ്ങൾ. മന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായ് വിമർശിക്കുന്നതിലേറെയും സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ്. യാത്രയെ പരിഹസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള മുൻ സിപിഐ നേതാവിന്‍റെ ആക്ഷേപ കവിതയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിറ്റാവുകയാണ്.