പ്രായത്തെ ചെറുത്ത് സൌന്ദര്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം

Jaihind News Bureau
Wednesday, June 13, 2018

പ്രായത്തെ ചെറുത്ത് സൌന്ദര്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോസ്മറ്റോളജി ട്രെയ്നര്‍ പ്രീത അനില്‍കുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.