വിദ്യയും ഐശ്വര്യവും കൈവരാന്‍ ബൊമ്മകൊലുപൂജ

Jaihind Webdesk
Sunday, October 14, 2018

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ പാലക്കാട്ടെ അഗ്രഹാരങ്ങളിലും, വീടുകളിലും ബൊമ്മകൊലു വെച്ചുള്ള പൂജയും തുടങ്ങി. ബൊമ്മകൊലുപൂജയിലൂടെ വിദ്യയും ഐശ്വര്യവും കൈവരും എന്നതാണ് വിശ്വാസം.