പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഐക്യമുണ്ടാകണമെന്ന് എ.കെ ആന്‍റണി

webdesk
Thursday, September 27, 2018

പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഐക്യമുണ്ടാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ.കെ ആന്‍റണി. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണം ബൂത്ത് തലം മുതൽ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.[yop_poll id=2]